قرص استامینوفن کافئین تهران دارو 65-500 میلی گرم

ACETAMINOPHEN CAFFEINE TEHRANDAROU 500/65 MG

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب