آمپول پتیدین-اکسیر 50میلی گرم/میلی لیتر

PETHIDINE-EXIR® 50MG/1ML AMP

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب