سوسپانسیون آموکسی سیلین-تی دی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر

AMOXICILLIN-TD® 250MG/5ML 100ML POW SUSP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب