قرص گلی کلازید تهران دارو 80 میلی گرم

GLICLAZIDE TEHRAN DAROU 80MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب