ویال پاراستامول بی.براون 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر

PARACETAMOL B.BRAUN Injection 10 mg/ml,50 ml

B.BRAUN [ آلمان ]
درمان آرا

B.BRAUN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب