کپسول ترانگزامیک اسید ایران دارو 250 میلی گرم

TRANEXAMIC ACID IRAN DAROU 250MG CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب