قرص ممانتین-تدافارم 5 میلی گرم

MEMANTINE-TEDAPHARM® 5MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب