کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم

CENTELLA TST 475 MG Capsule

ترانه های شفابخش طبیعت [ ایران ]
داروهای گیاهی
اطلاعات دارویی کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم

اجزای تشکیل دهنده کپسول سنتلا تی اس تی
پودر و عصاره گیاه آب بشقابی

خاصیت درمانی
 طول عمر ،شادابی و سلامتی

ترانه های شفابخش طبیعت

برند های مرتبط از این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب