سوسپانسیون سفالکسین کوثر 125میلی گرم/ 5میلی لیتر 100 میلی لیتر

CEFALEXIN COSAR 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب