قرص کلرفنیرامین ایران دارو 4 میلی گرم

CHLORPHENIRAMINE IRAN DARU 4MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب