قرص واژینال مترونیدازول-تی سی 500 میلی گرم

METRONIDAZOLE-TC® 500MG VAG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب