آمپول سوفنتانیل داروپخش 10میکروگرم/2 میلی لیتر

SUFENTANIL DP 10MCG/2ML Amp

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب