پودر قابل تزریق سیازیل 50 میلی گرم

CIAZIL 50MG Injection ,Powder

GENPHARMA [ یونان ]
جلال آرا
آنتی نئوپلاستیک

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب