قرص زیر زبانی بوپرنورفین-اکسیر 2 میلی گرم

BUPRENORPHINE-EXIR 2MG SL TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب