ویال آسیکلوویر تهران شیمی 250 میلی گرم

ACICLOVIR TEHRAN CHEMIE 250MG VIAL

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب