قرص دائونیل 5 میلی گرم

DAONIL® 5MG TAB

SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
کوبل دارو
داروهای ضد دیابت

SANOFI AVENTIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب