آمپول سوفنتانیل داروپخش 25میکروگرم/5 میلی لیتر

SUFENTANIL DP 25MCG/5ML Amp

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب