قرص اکس کاربازپین-عبیدی 600 میلی گرم

OXCARBAZEPINE-ABIDI® 600MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب