آمپول هپارین داروپخش 10000واحد/میلی لیتر

HEPARIN DAROUPAKHSH 10000U/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب