ویال تیکوپلانین تهران شیمی 400 میلی گرم

TEICOPLANIN TEHRAN CHEMIE 400MG VIAL

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب