شربت لوراتادین تی سی 1میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر

LORATADINE TC 1MG/ML 60ML SYRUP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب