قرص دیا-کات 15 میلی گرم

DIA-CUT® 15MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تسنیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب