پودر قابل تزریق دوکسوتیل 50 میلی گرم

DOXOTIL 50 Injection,Powder 50 mg

GENPHARMA [ یونان ]
جلال آرا
آنتی نئوپلاستیک

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب