محلول موضعی اریترومایسین-ناژو 4% 60 میلی لیتر

ERYTHROMYCIN-NAJO® 4% 60ML SOL

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب