پماد کلوبتازول-ناژو 0.05% 15 گرم

CLOBETASOL-NAJO® 0.05% 15G OINT

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب