قرص مزالازین-ناژو 500 میلی گرم

MESALAZINE-NAJO 500MG TAB

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب