قرص سولیفناسین زهراوی 5 میلی گرم

SOLIFENACIN ZAHRAVI 5 MG TAB

داروسازی زهراوی [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی زهراوی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب