قرص کاربامازپین اس آر تد 400 میلی گرم

CARBAMAZEPINE SR TED 400MG SR TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب