آمپول اندانسترون-اکسیر 4 میلی گرم/2 میلی لیتر

ONDANSETRON-EXIR® 4MG/2ML AMP

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب