قرص آملودیپین/آتورواستاتین پی دی 5/20 میلی گرم

AMLODIPINE/ATORVASTATIN P.D 5/20MG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب