امولیسون تزریقی تی سی فول 20میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر

TCFOL 20MG/ML 50ML INJ Emulsion

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
بیهوش کننده های عمومی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب