قطره خوراکی هالوپریدول سبحان 2میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر

HALOPERIDOL SOBHAN 2MG/ML 15ML ORAL DROP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب