قرص رپاگلینید-اکسیر 1 میلی گرم

REPAGLINIDE-EXIR® 1MG TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب