قرص رانیتیدین شفا 150 میلی گرم

RANITIDINE SHAFA 150 MG Tablet

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی شفا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب