کپسول کولوورین 200 میلی گرم

COLOVERINE® 200MG ER CAP

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب