پماد زینک اکسید داروپخش 25% 30 گرم

ZINC OXIDE DP 25% 30G Oint

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب