کپسول سفکسیم ویستاپارس 200 میلی گرم

CEFIXIME VISTAPARS 200MG CAP

داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب