آمپول اکسی توسین رویان دارو 5 واحد/میلی لیتر

OXYTOCIN ROOYAN DAROU 5U/1ML AMP

داروسازی رویان دارو [ ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب