قرص رابپرازول-تدافارم 20 میلی گرم

RABEPRAZOLE-TEDAPHARM® 20MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب