آمپول آتروپین دی پی 20 میلی گرم/2میلی لیتر

ATROPINE DP 20MG/2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب