ویال میوزاک 12.5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر

MIOZAC Injection 12.5 mg/ml, 20 ml

FISIOPHARAMA [ ایتالیا ]
داروهای قلبی عروقی

FISIOPHARAMA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب