قرص پیوسته رهش دیکلوفناک-ناژو 100 میلی گرم

DICLOFENAC-NAJO® 100MG ER TAB

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب