ویال آیوپک 300 میلی گرم ید/میلی لیتر 50 میلی لیتر

IOPAQUE 300MGI/ML 50 ML VIAL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
مواد حاجب

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب