شربت فروس سولفات-اکسیر 200میلی گرم/5میلی لیتر

FERROUS SULFATE-EXIR® 200MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب