قرص نیتروفورانتوئین تی سی 100 میلی گرم

NITROFURANTOIN TC 100MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب