قرص رزوواستاتین کوثر 10 میلی گرم

ROSUVASTATIN COSAR 10MG Tablet

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب