قرص ریزاتریپتان-سبحان 10 میلی گرم

RIZATRIPTAN-SOBHAN® 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب