قرص پیومین 500/15 میلی گرم

PIOMINE® 500/15MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب