شربت رانیتیدین البرزدارو 75میلی گرم/5میلی لیتر

RANITIDINE ALBORZDAROU 75MG/5M SYR

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی البرز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب