قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون 800 میلی گرم

Sevelamer Carbonate Genthon 800MG Tab

Genthon B.V. [ هلند ]

Genthon B.V.

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب